Applications พนักงานประกันคุณภาพ (เข้ากะ)

จำนวนที่รับ 3 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 368 / วัน O.T. 68 / ชั่วโมง

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป
 • รายงานปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่พบ
 • บันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • **สามารถเข้ากะได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-33 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช. – ปวส. ทุกสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้าน QA QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สุขภาพร่ายกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • **เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

APPLY POSITION