นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
Age

39 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

25 เมษายน 2022

Educations
 • Master’s in science - Mathematical Trading and Finance, Cass Business School, City University, London, UK
 • Bachelor of Engineering (Honors) - Civil Engineering, University College London, UK
 
Training/Seminar
Director Certification Program Class No. 214/2015, Thai Institute of Directors Association, Thailand  
Working Experience
2015 – Present Group Chief Executive Officer, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
2018 – 2022 Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
2015 - 2022 Chairman of the Board of Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
2013 – 2014 Associate Director, European Special Situations, La Salle Investment Management, London, UK
2010 – 2013 Associate, European Distressed Debt Acquisitions, Colony Capital, London, UK
2007 – 2010 Analyst, Investment Banking Division, Credit Suisse Securities, London, UK
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2021 – Present Combi-Pack Sdn. Bhd., Malaysia
2019 – Present Director, Sun Packaging Systems (FZC), U.A.E.
2018 – Present Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
2014 – 2015 Director, Armanset Limited, London, UK
(%) Shares Possession as of 31 December 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
 • Husband of Mrs. Aradhana Lohia Sharma (Non-Executive Director) and;
 • Brother-in-law of Mr. Yashovardhan Lohia (Chairman of the Board of Director and Non-Executive Director)
 

นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย

Position
ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
Age

35 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

25 กุมภาพันธ์ 2022

Educations
 • Bachelor of Engineering Business Management, Warwick Business School, Warwickshire, UK
Training/Seminar
 • Director Certification Program Class No. 214/2015, Thai Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2022 – present Chairman of the Board, Thai Plaspac Public Company Limited
2019 – present Director, Indorama Ventures Public Company Limited
2015 – 2022 Director, Thai Plaspac Public Company Limited
Relevant Position in Non-Listed Company
2018 – present Director, Medco Plast Co. for Packing & Packaging systems (S.A.E.)
2018 – present Director, Indorama Polymers Public Company Limited
2018 – present Director, Indorama Holdings Limited
2018 – present Director, Indorama Polyesters Industries Public Company Limited
2018 – present Director, Indorama Petrochem Limited
2018 – present Director, TPT Petrochemicals PCL
2018 – Present Director, Indorama Ventures Services S.r.l.
2009 – Present Director, Beacon Chemicals Limited
2009 – Present Director, Indorama Resources Limited
2007 – Present Director, Aurus Speciality Company Limited
(%) Shares Possession as of 31 December 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
 • Brother of Mrs. Aradhana Lohia Sharma (Non-Executive Director) and;
 • Brother-in-law of Mr. Kevin Qumar Sharma (Group Chief Executive Officer)

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

51 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

29 เมษายน 2022

Educations
 • MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA
 • Bachelor in Industrial Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Training/Seminar
 • Director Certification Program, Class 72/2006, Thai Institute of Directors Association, Thailand
 • The Program of Senior Executives on Justice Administration, Batch 25
 • Thailand Energy Academy (TEA), Class 13
 • Business Revolution and Innovation Network (BRAIN), Class 1/2017, The Federation of Thai Industries
 • Capital Market Academy (CMA), Class 9
Working Experience
2020 - Present Director, The Federation of Thai Industries
2017 - Present Central Intellectual Property and International Trade Court Associate Judge
2016 - Present National Power Supply Company Limited Independent Director
2015 – Present Thai Plaspac Public Company Limited Independent Director and Audit Committee Member Nomination and Remuneration Committee Member
2000 - Present A.J. Plast Public Company Limited Vice President and Managing Director
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 - Present National Power Supply Company Limited Independent Director
2016 – Present Thai Plaspac Public Company Limited Independent Director and Audit Committee Member, Nomination and Remuneration Committee Member
2000 - Present A.J. Plast Public Company Limited Vice President and Managing Director
Relevant Position in Non-Listed Company
None
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

Position
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

65 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

23 เมษายน 2021

Educations
 • B. Eng., Chulalongkorn University
 • M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
 • The Joint State – Private Sectors Class 18/2005, The National Defence College of Thailand
 • Certificate, Capital Market Academy (CMA),Class 10/2010
 • Certificate, Thailand Energy Academy (TEA),Class 1/2012
 • Certificate of Completion and Graduation Pin , Justice  Administration Batch 17 National Justice  Academy (2012 – 2013)
 • Certificate of Completion and Graduation Pin, Institute of Business and Industrial Development (IBID) , Class 2 /2015
 • Certificate  “Business Revolution and Innovation Network” (BRAIN) Class2/2018
 • Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
 • Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.
   
Training/Seminar
 • Director  Accreditation Program (DAP) Class 21/2003
   
Working Experience
2019 - Present Independent Director and Audit Committee Member, NFC Public Co.,Ltd
2015 – Present Director of the Remuneration and Nomination Committee, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
2011 – Present Chairman of the Corporate Governance Committee, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
2005 – Present Independent Director, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
2016 – Present Committee of Nomination and Remuneration Committee, Thai Plaspac Public Co., Ltd.
2015 – Present Independent Director and Chairman of Audit Committee, Thai Plaspac Public Co., Ltd.
2012- Present Senior Executive Vice President, Commercial Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd
2002 – 2012 Executive Vice President, Head of Metropolitan Commercial Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
2004 – Present Independent Director and Audit Committee Member, T.Krungthai Industries Public Co., Ltd.
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2019 - Present Independent Director and Audit Committee Member, NFC Public Co.,Ltd
2005 – Present Independent Director, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
2015 – Present Independent Director and Chairman of Audit Committee, Thai Plaspac Public Co., Ltd.
2004 – Present Independent Director and Audit Committee Member, T.Krungthai Industries Public Co., Ltd.
Relevant Position in Non-Listed Company
2016 – 2021 Director, Bualuang Ventures Co.,Ltd.
(%) Shares Possession as of 31 December 2022:
None      
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

Position
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
Age

37 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

23 เมษายน 2021

Educations
 • Bachelor of Science in Business Administration, Babson College, Massachusetts, USA
Training/Seminar
 • Director Certification Program Class No.214/2015, Thai Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
2018 – Present Vice Chairwoman, IVL Foundation
2018 – 2022 Director, TPAC Packaging India Private Limited
2018 – 2022 Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited
2008 – Present Vice President, Indorama Holdings Limited.
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 – Present Non-Executive Director, Thai Plaspac Public Company Limited
Relevant Position in Non-Listed Company
2018 – Present Vice Chairwoman, IVL Foundation
2008 – Present Vice President, Indorama Holdings Limited.
2018 – Present Executive Director, AE BG Alpha Omega Holding GmbH
2018 – Present Executive Director, Schoeller Kresice s.r.o.
2018 – Present Executive Director, Indorama Austria GmbH
2022 – Present Director, Filatura Tollegna 1900 S.r.l.
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
 • Wife of Mr. Kevin Qumar Sharma (Group Chief Executive Officer) and;
 • Sister of Mr. Yashovardhan Lohia (Chairman of the Board of Director and Non-Executive Director)

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเทศไทย
Age

63 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

29 เมษายน 2022

Educations
 • Bachelor of Engineering (First Class Honors) – Mechanical Engineering, King Mongkut Institute of Technology, Bangkok, Thailand
Training/Seminar
 • Director Accreditation Program Class No.51/2006, Thailand Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
1985 – Present Chief Executive Officer of Thailand Business, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
 • 7,560,000 shares or 2.32%
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

49 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

21 เมษายน 2020

Educations
 • Public Administration and Law for Executives, The College of Politics and Governance, King Prajadhipok’s Institute
 • The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles
 • Master Degree, Public Administration, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
 • Bachelor in Business Administration, Rangsit University
Training/Seminar
 • Director Certificate Program (DCP) Class 225/2016, Thai Institute of Directors Association
Working Experience
2016 - Present Independent Director and Audit Committee Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2018 – Present Assistant Managing Director Marketing and Business Development, Dhanarak Asset Development Company Limited
2015 – 2018 Senior Director of Corporate Communication
2012 – 2015 Director of Corporate Communication
2011 – 2012 Senior Specialist
2009 – 2011 Director of Marketing
2008 – 2009 Director of Marketing Management
2007 – 2008 Director of Marketing and Business development
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 – Present Independent Director and Audit Committee Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Plaspac Public Company Limited
Relevant Position in Non-Listed Company
None
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาย อนิล กุมาร์ โคลิ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
Age

61 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

21 เมษายน 2020

Educations
 • Post Graduate Diploma, Marketing Management, Pune University, India
 • Bachelor in Technology (Chemicals), Harcourt Butler Technological University, Kanpur, India
Training/Seminar
 • Director Accreditation Program Class No. 135/2017, Thai Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
2016 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2013 - 2015 Vice President Marketing Specialty PET Resins, Indorama Polymers Public Co. Ltd., Thailand
1998 - 2013 Vice President, Petform Thailand Limited, Lopburi, Thailand
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2021 – Present Director, Combi-Pack Sdn. Bhd.
2019 – Present Director, Sun Packaging Systems (FZC), U.A.E.
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
2018 – Present Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None