นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

Position
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

49 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

27 เมษายน 2020

Educations
 • Public Administration and Law for Executives, The College of Politics and Governance, King Prajadhipok’s Institute
 • The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles
 • Master Degree, Public Administration, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
 • Bachelor in Business Administration, Rangsit University
Training/Seminar
 • Director Certificate Program (DCP) Class 225/2016, Thai Institute of Directors Association
Working Experience
2015 - Present Independent Director and Audit Committee Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2018 – Present Assistant Managing Director Marketing and Business Development, Dhanarak Asset Development Company Limited
2015 – 2018 Senior Director of Corporate Communication
2012 – 2015 Director of Corporate Communication
2011 – 2012 Senior Specialist
2009 – 2011 Director of Marketing
2008 – 2009 Director of Marketing Management
2007 – 2008 Director of Marketing and Business development
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 - Present Independent Director and Audit Committee Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Plaspac Public Company Limited
Relevant Position in Non-Listed Company
None
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
Age

39 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

25 เมษายน 2022

Educations
 • Master’s in science - Mathematical Trading and Finance, Cass Business School, City University, London, UK
 • Bachelor of Engineering (Honors) - Civil Engineering, University College London, UK
 
Training/Seminar
Director Certification Program Class No. 214/2015, Thai Institute of Directors Association, Thailand  
Working Experience
2015 – Present Group Chief Executive Officer, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
2018 – 2022 Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
2015 - 2022 Chairman of the Board of Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
2013 – 2014 Associate Director, European Special Situations, La Salle Investment Management, London, UK
2010 – 2013 Associate, European Distressed Debt Acquisitions, Colony Capital, London, UK
2007 – 2010 Analyst, Investment Banking Division, Credit Suisse Securities, London, UK
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2021 – Present Combi-Pack Sdn. Bhd., Malaysia
2019 – Present Director, Sun Packaging Systems (FZC), U.A.E.
2018 – Present Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
2014 – 2015 Director, Armanset Limited, London, UK
(%) Shares Possession as of 31 December 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
 • Husband of Mrs. Aradhana Lohia Sharma (Non-Executive Director) and;
 • Brother-in-law of Mr. Yashovardhan Lohia (Chairman of the Board of Director and Non-Executive Director)
 

นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

51 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

29 เมษายน 2022

Educations
 • MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA
 • Bachelor in Industrial Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Training/Seminar
 • Director Certification Program, Class 72/2006, Thai Institute of Directors Association, Thailand
 • The Program of Senior Executives on Justice Administration, Batch 25
 • Thailand Energy Academy (TEA), Class 13
 • Business Revolution and Innovation Network (BRAIN), Class 1/2017, The Federation of Thai Industries
 • Capital Market Academy (CMA), Class 9
Working Experience
2020 - Present Director, The Federation of Thai Industries
2017 - Present Central Intellectual Property and International Trade Court Associate Judge
2016 - Present National Power Supply Company Limited Independent Director
2015 – Present Thai Plaspac Public Company Limited Independent Director and Audit Committee Member Nomination and Remuneration Committee Member
2000 - Present A.J. Plast Public Company Limited Vice President and Managing Director
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 - Present National Power Supply Company Limited Independent Director
2016 – Present Thai Plaspac Public Company Limited Independent Director and Audit Committee Member, Nomination and Remuneration Committee Member
2000 - Present A.J. Plast Public Company Limited Vice President and Managing Director
Relevant Position in Non-Listed Company
None
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

Position
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

65 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

23 เมษายน 2021

Educations
 • B. Eng., Chulalongkorn University
 • M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
 • The Joint State – Private Sectors Class 18/2005, The National Defence College of Thailand
 • Certificate, Capital Market Academy (CMA),Class 10/2010
 • Certificate, Thailand Energy Academy (TEA),Class 1/2012
 • Certificate of Completion and Graduation Pin , Justice  Administration Batch 17 National Justice  Academy (2012 – 2013)
 • Certificate of Completion and Graduation Pin, Institute of Business and Industrial Development (IBID) , Class 2 /2015
 • Certificate  “Business Revolution and Innovation Network” (BRAIN) Class2/2018
 • Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
 • Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.
   
Training/Seminar
 • Director  Accreditation Program (DAP) Class 21/2003
   
Working Experience
2019 - Present Independent Director and Audit Committee Member, NFC Public Co.,Ltd
2015 – Present Director of the Remuneration and Nomination Committee, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
2011 – Present Chairman of the Corporate Governance Committee, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
2005 – Present Independent Director, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
2016 – Present Committee of Nomination and Remuneration Committee, Thai Plaspac Public Co., Ltd.
2015 – Present Independent Director and Chairman of Audit Committee, Thai Plaspac Public Co., Ltd.
2012- Present Senior Executive Vice President, Commercial Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd
2002 – 2012 Executive Vice President, Head of Metropolitan Commercial Banking, Bangkok Bank Public Co., Ltd.
2004 – Present Independent Director and Audit Committee Member, T.Krungthai Industries Public Co., Ltd.
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2019 - Present Independent Director and Audit Committee Member, NFC Public Co.,Ltd
2005 – Present Independent Director, Bangkok Insurance Public Co., Ltd.
2015 – Present Independent Director and Chairman of Audit Committee, Thai Plaspac Public Co., Ltd.
2004 – Present Independent Director and Audit Committee Member, T.Krungthai Industries Public Co., Ltd.
Relevant Position in Non-Listed Company
2016 – 2021 Director, Bualuang Ventures Co.,Ltd.
(%) Shares Possession as of 31 December 2022:
None      
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

Position
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

62 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

29 เมษายน 2022

Educations
 • Bachelor of Engineering (First Class Honors) – Mechanical Engineering, King Mongkut Institute of Technology, Bangkok, Thailand
Training/Seminar
 • Director Accreditation Program Class No.51/2006, Thailand Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
1985 – Present Chief Executive Officer of Thailand Business, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
(%) Shares Possession
 • 2.32%

นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเทศไทย
Age

63 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

29 เมษายน 2022

Educations
 • Bachelor of Engineering (First Class Honors) – Mechanical Engineering, King Mongkut Institute of Technology, Bangkok, Thailand
Training/Seminar
 • Director Accreditation Program Class No.51/2006, Thailand Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
1985 – Present Chief Executive Officer of Thailand Business, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
 • 7,560,000 shares or 2.32%
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

Position
กรรมการตรวจสอบ
Age

48 ปี years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

27 กุมภาพันธ์ 2017

Educations
 • Public Administration and Law for Executives, The College of Politics and Governance, King Prajadhipok’s Institute
 • The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles
 • Master Degree, Public Administration, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
 • Bachelor in Business Administration, Rangsit University
Training/Seminar
 • Director Certificate Program (DCP) Class 225/2016, Thai Institute of Directors Association
Working Experience
2015 Present Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2015 Independent Director and Audit Committee Member
2015 Chairman of Nomination and Remuneration Committee
2015 Dhanarak Asset Development Company Limited
2018 – Present Assistant Managing Director Marketing and Business Development
2015 – 2018 Senior Director of Corporate Communication
2012 – 2015 Director of Corporate Communication
2011 – 2012 Senior Specialist
2009 – 2011 Director of Marketing
2008 – 2009 Director of Marketing Management
2007 – 2008 Director of Marketing and Business development
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 Present Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2015 Independent Director and Audit Committee Member
Relevant Position in Non-Listed Company

นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

49 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

21 เมษายน 2020

Educations
 • Public Administration and Law for Executives, The College of Politics and Governance, King Prajadhipok’s Institute
 • The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles
 • Master Degree, Public Administration, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
 • Bachelor in Business Administration, Rangsit University
Training/Seminar
 • Director Certificate Program (DCP) Class 225/2016, Thai Institute of Directors Association
Working Experience
2016 - Present Independent Director and Audit Committee Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2018 – Present Assistant Managing Director Marketing and Business Development, Dhanarak Asset Development Company Limited
2015 – 2018 Senior Director of Corporate Communication
2012 – 2015 Director of Corporate Communication
2011 – 2012 Senior Specialist
2009 – 2011 Director of Marketing
2008 – 2009 Director of Marketing Management
2007 – 2008 Director of Marketing and Business development
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 – Present Independent Director and Audit Committee Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Plaspac Public Company Limited
Relevant Position in Non-Listed Company
None
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None

นาย อนิล กุมาร์ โคลิ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
Age

61 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

21 เมษายน 2020

Educations
 • Post Graduate Diploma, Marketing Management, Pune University, India
 • Bachelor in Technology (Chemicals), Harcourt Butler Technological University, Kanpur, India
Training/Seminar
 • Director Accreditation Program Class No. 135/2017, Thai Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
2016 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2013 - 2015 Vice President Marketing Specialty PET Resins, Indorama Polymers Public Co. Ltd., Thailand
1998 - 2013 Vice President, Petform Thailand Limited, Lopburi, Thailand
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2021 – Present Director, Combi-Pack Sdn. Bhd.
2019 – Present Director, Sun Packaging Systems (FZC), U.A.E.
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
2018 – Present Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None