นาย อนิล กุมาร์ โคลิ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
Age

61 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

21 เมษายน 2020

Educations
  • Post Graduate Diploma, Marketing Management, Pune University, India
  • Bachelor in Technology (Chemicals), Harcourt Butler Technological University, Kanpur, India
Training/Seminar
  • Director Accreditation Program Class No. 135/2017, Thai Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
2016 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2013 - 2015 Vice President Marketing Specialty PET Resins, Indorama Polymers Public Co. Ltd., Thailand
1998 - 2013 Vice President, Petform Thailand Limited, Lopburi, Thailand
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2021 – Present Director, Combi-Pack Sdn. Bhd.
2019 – Present Director, Sun Packaging Systems (FZC), U.A.E.
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
2018 – Present Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None