นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

49 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

21 เมษายน 2020

Educations
  • Public Administration and Law for Executives, The College of Politics and Governance, King Prajadhipok’s Institute
  • The Executive Management Academy, University of California, Los Angeles
  • Master Degree, Public Administration, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
  • Bachelor in Business Administration, Rangsit University
Training/Seminar
  • Director Certificate Program (DCP) Class 225/2016, Thai Institute of Directors Association
Working Experience
2016 - Present Independent Director and Audit Committee Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Plaspac Public Company Limited, Bangkok, Thailand
2018 – Present Assistant Managing Director Marketing and Business Development, Dhanarak Asset Development Company Limited
2015 – 2018 Senior Director of Corporate Communication
2012 – 2015 Director of Corporate Communication
2011 – 2012 Senior Specialist
2009 – 2011 Director of Marketing
2008 – 2009 Director of Marketing Management
2007 – 2008 Director of Marketing and Business development
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 – Present Independent Director and Audit Committee Member, Chairman of Nomination and Remuneration Committee Thai Plaspac Public Company Limited
Relevant Position in Non-Listed Company
None
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None