นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
Age

39 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

25 เมษายน 2022

Educations
  • Master’s in science - Mathematical Trading and Finance, Cass Business School, City University, London, UK
  • Bachelor of Engineering (Honors) - Civil Engineering, University College London, UK
 
Training/Seminar
Director Certification Program Class No. 214/2015, Thai Institute of Directors Association, Thailand  
Working Experience
2015 – Present Group Chief Executive Officer, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
2018 – 2022 Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
2015 - 2022 Chairman of the Board of Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
2013 – 2014 Associate Director, European Special Situations, La Salle Investment Management, London, UK
2010 – 2013 Associate, European Distressed Debt Acquisitions, Colony Capital, London, UK
2007 – 2010 Analyst, Investment Banking Division, Credit Suisse Securities, London, UK
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2021 – Present Combi-Pack Sdn. Bhd., Malaysia
2019 – Present Director, Sun Packaging Systems (FZC), U.A.E.
2018 – Present Director, TPAC Packaging India Private Limited, India
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
2014 – 2015 Director, Armanset Limited, London, UK
(%) Shares Possession as of 31 December 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
  • Husband of Mrs. Aradhana Lohia Sharma (Non-Executive Director) and;
  • Brother-in-law of Mr. Yashovardhan Lohia (Chairman of the Board of Director and Non-Executive Director)