นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

Position
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Age

51 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

29 เมษายน 2022

Educations
  • MBA, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA
  • Bachelor in Industrial Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Training/Seminar
  • Director Certification Program, Class 72/2006, Thai Institute of Directors Association, Thailand
  • The Program of Senior Executives on Justice Administration, Batch 25
  • Thailand Energy Academy (TEA), Class 13
  • Business Revolution and Innovation Network (BRAIN), Class 1/2017, The Federation of Thai Industries
  • Capital Market Academy (CMA), Class 9
Working Experience
2020 - Present Director, The Federation of Thai Industries
2017 - Present Central Intellectual Property and International Trade Court Associate Judge
2016 - Present National Power Supply Company Limited Independent Director
2015 – Present Thai Plaspac Public Company Limited Independent Director and Audit Committee Member Nomination and Remuneration Committee Member
2000 - Present A.J. Plast Public Company Limited Vice President and Managing Director
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2016 - Present National Power Supply Company Limited Independent Director
2016 – Present Thai Plaspac Public Company Limited Independent Director and Audit Committee Member, Nomination and Remuneration Committee Member
2000 - Present A.J. Plast Public Company Limited Vice President and Managing Director
Relevant Position in Non-Listed Company
None
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
None  
Relation among Family with other Directors and Executives
None