นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ

Position
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเทศไทย
Age

63 years

First Appointment Date

12 ตุลาคม 2015

Last Appointment Date

29 เมษายน 2022

Educations
  • Bachelor of Engineering (First Class Honors) – Mechanical Engineering, King Mongkut Institute of Technology, Bangkok, Thailand
Training/Seminar
  • Director Accreditation Program Class No.51/2006, Thailand Institute of Directors Association, Thailand
Working Experience
1985 – Present Chief Executive Officer of Thailand Business, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2015 – Present Director, Thai Plaspac Public Company Limited, Thailand
Relevant Position in Non-Listed Company
2018 – Present Director, TPAC Packaging (Bangna) Company Limited, Thailand
(%) SHARES POSSESSION AS OF 31 DECEMBER 2022:
  • 7,560,000 shares or 2.32%
Relation among Family with other Directors and Executives
None