นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา

Position
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
Age

38 years

First Appointment Date

9 ตุลาคม 2558

Last Appointment Date

28 เมษายน 2566

Educations
  • วิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Training/Seminar
  • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 214/2558
Working Experience
2561 - 2565 กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด
2561 - 2565 กรรมการ, บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด
Relevant Position in Listed Company – The Stock Exchange of Thailand
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลาสติค และ หีบห่อไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย
Relevant Position in Non-Listed Company
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Filatura Tollegno 1900 S.r.l.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, Indorama Austria GmbH
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, Schoeller Kresice s.r.o.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, AE BG AlphaOmega Holding GmbH
2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, มูลนิธิไอวีแอล
2551 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ, บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:
ไม่มี  
Relation among Family with other Directors and Executives
  • ภรรยา นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา (กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท) และ
  • พี่สาว นายยาโชวาดัน โลเฮีย (ประธานกรรมการ)