ศูนย์ออกแบบ

เกือบ 40 ปี ที่บริษัทเราได้ร่วมมือกับแบรนด์ลูกค้าในการสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคผ่านบรรจุภัณฑ์ของเรา

จากแนวคิดในการเป็นผู้ผลิตเชิงพาณิชย์ เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราใส่ใจในการประเมินเทคนิคในการออกแบบสินค้า ด้านวิศวกรรม และความคงทน ก่อนที่จะดำเนินการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการผลิต

เป้าหมายของเราคือการผลิตที่ดีที่สุดไม่ว่าจะในด้านกระบวนการที่ปลอดภัย, มีความคงทน และใช้งานได้

ผลิตภัณฑ์ของเรารองรับในหลายกลุ่ม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ ของใช้ส่วนบุคคล ของใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม

เราภูมิใจในผลงานที่ผ่านมา ทั้งในด้านการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับการค้า

การออกแบบและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ = ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด = ต้นทุนที่ต่ำและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของเรา และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น

เราเชื่อว่าโลกที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลทั้งหมด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นสิ่งเรานี้

ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้ และ/หรือ ใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในการผลิตแล้ว

 

---------

Explore an idea with us.

บริษัทมีขวดโหลปากกว้างและขวดยา พร้อมใช้งานที่ผลิตจาก PET มากที่สุดในโลก

ซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ SUNPET

จัดตั้งขึ้นในปี 2532 โดย SUNPET เป็นผู้นำในระดับโลกด้านสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก PET

Download brochure