เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี

2526

ยอดขายปี 2565

~ 7 พันล้านบาท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

โรงงานที่มีการรับรองระดับโลก

16

4

ประเทศที่มีฐานการผลิต
(ไทย, อินเดีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมาเลเซีย)

~ 3,000

จำนวนพนักงาน

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและออกแบบ บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป สำหรับสินค้าอุปโภค/บริโภคในชีวิตประจำวัน และเวชภัณฑ์ บริษัทฯ เป็นคู่ค้ากับลูกค้าต่าง ๆ เพื่อที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ  

เกือบ 40 ปีที่เราได้ร่วมงานกับลูกค้าชั้นนำระดับโลก ในการเป็นคู่ค้าบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร  

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราใส่ใจในการประเมินรายละเอียดทางด้านเทคนิคในการออกแบบสินค้า ด้านวิศวกรรม และความคงทน ก่อนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการผลิต  

บรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราทั้งหมดสามารถนำมารีไซเคิลได้ /หรือผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้  

เรามุ่งเน้นในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป ในกลุ่มสินค้าอุปโภค/บริโภคในชีวิตประจำวัน และบรรจุภัณฑ์สำหรับเวชภัณฑ์  

เราเลือกใช้พลาสติกโพลีเมอร์ที่สามารถรีไซเคิลได้และเทคโนโลยีการผลิตหลากหลายรูปแบบ  

บริษัทฯ มีฐานการผลิต 16 แห่ง ทั้งในประเทศไทย อินเดีย มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์  

กลุ่มลูกค้า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ดีต่อโลก และที่ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างตั้งใจ และสร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ

OUR CULTURE IS BEST REPRESENTED

by our 4 values below

#1 ความใฝ่ฝัน

บริษัทใฝ่ฝันที่จะเป็นบริษัทระดับโลก และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นจากการใฝ่ฝัน

#2 เชื่อในข้อมูล

ถ้าหากคุณไม่สามารถประเมินได้ คุณก็จะไม่สามารถพัฒนามันได้

#3 เรียนรู้ตลอดชีวิต

เรามีความคิดที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา, การเป็นนักเรียนอยู่ และเกิดความสงสัยอยู่ตลอด

#4 การรับฟัง

ลูกค้าสื่อสารมา เรารับฟัง

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

   
บริษัทได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีเพียงเครื่องฉีดพลาสติกและอาคารเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเดินทางของเรา  
บริษัทได้สร้างโรงงานแห่งแรกในกรุงเทพฯ  
บริษัทได้สร้างโรงงานแห่งที่ 2 ขึ้น  
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) และเริ่มซื้อขายในนาม TPAC  
บริษัทได้สร้างโรงงานแห่งที่ 3 ขึ้น  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้ถือหุ้น ทีมผู้บริหารและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตระดับโลกได้เริ่มขึ้น  
การเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 1 บริษัท ได้ทำการซื้อบริษัท คัสตอม แพค จำกัด เพื่อเพิ่มฐานการผลิตอีก 1 แห่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพ  
การเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทเข้าซื้อกิจการนอกประเทศไทย ซึ่งในเดือนสิงหาคมปี 2561 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Sunrise Containers เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอาหารและเวชภัณฑ์ ในทิศเหนือและตะวันตกในประเทศอินเดีย  
การเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 3 บริษัทได้เข้าไปในประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Sun Packaging Systems เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชาร์จาห์  
TPAC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการส่วนที่เหลืออีก 20% ของ TPAC Packaging India Private Limited ที่ประเทศอินเดีย  
TPAC เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ Combi-Pack Sdn Bhd. โดยเพิ่มโรงงานบรรจุภัณฑ์อาหารที่ตั้งอยู่ในเมืองเซเรมบัน  
TPAC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 80% ของ Skypet Polymers ทำให้มีโรงงาน 3 แห่ง ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 บริษัทได้มีพิธีเปิดสำนักงานใหม่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ  
   
TPAC ได้ริเริ่มโครงการกรีนฟิลด์ 2 โครงการซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกของอินเดียในปี 2564 โรงงานทางตอนเหนือของอินเดีย (หริดวาร์) ได้สร้างเสร็จและมีการเดินสายการผลิตในช่วงปลายปี 2565
โรงงานอีกแห่งทางตะวันตกของอินเดีย (ศิลวัสสา) เริ่มเดินสายการผลิตในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566

‘โดยรวมแล้ว ปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ผลการดำเนินงานเรานั้นแข็งแกร่ง ผมภูมิใจในการสร้างความมั่นคงของรากฐานและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์ระดับโลก’

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกิจการ  

โครงสร้างองค์กร

THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED