เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี

2526

ยอดขายปี 2564

~ THB 5.2 พันล้านบาท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

โรงงานที่มีการรับรองระดับโลก

17

ตั้งอยู่ใน 4


(ไทย, อินเดีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมาเลเซีย)

~ พนักงานทั้งหมดประมาณ 3,000

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและออกแบบ บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป สำหรับสินค้าอุปโภค/บริโภคในชีวิตประจำวัน และเวชภัณฑ์ บริษัทฯ เป็นคู่ค้ากับลูกค้าต่าง ๆ เพื่อที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี และบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

เกือบ 40 ปีที่เราได้ร่วมงานกับลูกค้าชั้นนำระดับโลก ในการเป็นคู่ค้าบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราใส่ใจในการประเมินรายละเอียดทางด้านเทคนิคในการออกแบบสินค้า ด้านวิศวกรรม และความคงทน ก่อนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการผลิต

บรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราทั้งหมดสามารถนำมารีไซเคิลได้ /หรือผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้

เรามุ่งเน้นในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป ในกลุ่มสินค้าอุปโภค/บริโภคในชีวิตประจำวัน และบรรจุภัณฑ์สำหรับเวชภัณฑ์

เราเลือกใช้พลาสติกโพลีเมอร์ที่สามารถรีไซเคิลได้และเทคโนโลยีการผลิตหลากหลายรูปแบบ

บริษัทฯ มีฐานการผลิต 17 แห่ง ทั้งในประเทศไทย อินเดีย มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์

กลุ่มลูกค้า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ดีต่อโลก และที่ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจในบรรจุภัณฑ์พลาสติก

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างตั้งใจ และสร้าง สิ่งใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ

OUR CULTURE IS BEST REPRESENTED

by our 4 values below

#1 ความใฝ่ฝัน

บริษัทใฝ่ฝันที่จะเป็นบริษัทระดับโลก และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นจากการใฝ่ฝัน

#2 เชื่อในข้อมูล

ถ้าหากคุณไม่สามารถประเมินได้ คุณก็จะไม่สามารถพัฒนามันได้

#3 เรียนรู้ตลอดชีวิต

เรามีความคิดที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา, การเป็นนักเรียนอยู่ และเกิดความสงสัยอยู่ตลอด

#4 การรับฟัง

ลูกค้าสื่อสารมา เรารับฟัง

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัทได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีเพียงเครื่องฉีดพลาสติกและอาคารเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเดินทางของเรา
บริษัทได้สร้างโรงงานแห่งแรกในกรุงเทพฯ
บริษัทได้สร้างโรงงานแห่งที่ 2 ขึ้น
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) และเริ่มซื้อขายในนาม TPAC
บริษัทได้สร้างโรงงานแห่งที่ 3 ขึ้น
ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้ถือหุ้น ทีมผู้บริหารและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ผลิตระดับโลกได้เริ่มขึ้น
การเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 1 บริษัท ได้ทำการซื้อบริษัท คัสตอม แพค จำกัด เพื่อเพิ่มฐานการผลิตอีก 1 แห่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพ
การเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทเข้าซื้อกิจการนอกประเทศไทย ซึ่งในเดือนสิงหาคมปี 2561 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Sunrise Containers เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอาหารและเวชภัณฑ์ ในทิศเหนือและตะวันตกในประเทศอินเดีย
การเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 3 บริษัทได้เข้าไปในประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Sun Packaging Systems เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอาหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชาร์จาห์
TPAC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการส่วนที่เหลืออีก 20% ของ TPAC Packaging India Private Limited ที่ประเทศอินเดีย
TPAC เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ Combi-Pack Sdn Bhd. โดยเพิ่มโรงงานบรรจุภัณฑ์อาหารที่ตั้งอยู่ในเมืองเซเรมบัน
TPAC เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 80% ของ Skypet Polymers ทำให้มีโรงงาน 3 แห่ง ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 บริษัทได้มีพิธีเปิดสำนักงานใหม่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ

‘ในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน ปี 2564 TPAC ได้เปิดตัวโครงการจำนวนมากซึ่งใช้ Recycled PET (rPET) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลร่างกาย นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น เราคาดว่าจะมีโครงการที่่ใช้เรซิ่นรีไซเคิลต่างๆ ตามมาอีกมากมาย’

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกิจการ

โครงสร้างองค์กร

THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED

Tpac Packaging (Bangna) Company Limited

Tpac Packaging India Private Limited

Sun Packaging Systems (FZC)

COMBI-PACK SDN BHD

TPAC Skypet India Private Limited